SOGD自动门接门禁机

当前位置:首页 > 技术支持

SOGD自动门接门禁机

 关于部分客户在接线开关处接门禁机,请注意电源输出为24V(为感应器电源并非门禁电源),门禁电源接线直接接控制器对应的接线柱即可,信号线接在接线开关处或控制器信号处均可正常使用!

备注:本公司生产的SOGD斯可顿自动门接门禁机无需另外再加专用门禁电源和继电器等配件。

                                                                  上海屹捷电子科技技术部